OUR SERVICE HI-LIGHT

 • ใช้นวัตกรรมจาก CREE LED technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยิลิกอนค์ไบด์ ช่วยให้การส่องสว่างสูงสุด/วัตต์ และเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับเชื่อถือในระดับนานาชาติ
 • ความส่องสว่างสูงสุดในตลาด
 • เป็นผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ LED สำหรับธุรกิจการเกาตร
 • เป็นผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับโคมไฟพิเศษ เช่น สำหรับธุรกิจอัญมณี, แสงส่องว่างใต้น้ำ, เคมีบำบัด ฯลฯ
 • ให้บริการได้ทั้ง LED สำหรับภายในและภายนอกอาคาร
 • ใช้เทคโนโลยีของประเทศแคนาดา ผลิตที่ปีนัง มาเลเซีย ทำให้ต้นทุนต่ำ
 • ให้บริการครบวงจร รวมถึงการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลุกค้ามากที่สุด
 • รับออกแบบและผลิตโคมไฟ LED
  • - มีการทำวิจัยสินค้าทุกชนิดก่อนออกจำหน่ายและมีห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาสำหับการออกแบบ, การทดสอบ และสอบเทียบไฟ LED และโคมไฟ
  • - เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกการผลิต เพื่อรองรับการผลิตในปริมาณมาก
  • - เราเป็นบริษัทเดียวที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการจากออกแบบ, การทดสอบ, การติดตั้ง, การบริการ, การซ่อม, การบำรุงรักษาทดแทนและการรายงาน
  • - ทีมงานวิศวกรของเราสามารถออกแบบและปรับแต่ง หรือสร้างโคมไฟ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการขอลูกค้ามากที่สุด
  • - รับประกันสินค้า 3 ปี โดยภายใน 24 ชั่วโมงเจะเข้ามาแก้ไขให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • - สินค้าของแป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ CREE ซึ่งมียอดขายและได้รับการยอมรับว่าเป็น อันดับ 1 ของโลก
  • - เรามีกระบวนการทดสอบติดตั้ง โดยใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในการตรวจสอบภายใต้การจำลองสถานการณ์จริง เพื่อดูคุณภาพการใช้งานของสินค้า
  • - เรามีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิเช่น ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยแลนด์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนสินเชื่อให้กับกิจการ ที่ต้องการเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟของบริษัท โดยนำส่วนต่างของค่าไฟฟ้าที่ประหยัด มาผ่อนจ่ายกับธนาคาร

 

 

 • Only uses CREE LED Technology (Silicon Carbide Technology which gives highest luminous/watt), Internationally recognized Quailty & Reliability
 • Brightness light in the market
 • Sole provider of agricultural LED Lamps
 • Sole provider of special Application Lamps e.g.jewellery LED lamps, Underwater LED Lamps, Chemical Treated LED Lamps, etc
 • Provide both Indoor and Outdoor LED Lamps
 • Canadian Technology, made in Penang, Malaysia Products
 • one Stop Solution to our valued customers from Design to Field Service
 • Sole made-to-order LED lamp solution provider
  • - We have FULL RESEARCH & DEVELOPMENT LAB for design, test and calibration of LED Lights/Lamps
  • - We have the manufacturing facilities with the “STATE OF THE ART” manufacturing facilitiesto engage any products on a large scale
  • - we are the ONLY company that provides the complete process from
  • - Our team of desingers and engineers are able to design, customize and fabricate the lamp most suited for your environment
  • - Our LED Lights/Lampsare “TROUBLE FREE”. In the event of any failure, we will replace the unit at NO EXTRA COST within a 24 hour period. We stand by our GUARANTEE of 3 years
  • - Our LED’s are strictly from CREE, the World #1 in LED’s
  • - We are in the process of testing and installing our “HIGH WATTAGE LIGHTS” with a “REAL TIME” monitoring system with a digital reponse to quality drop’ or device failure
  • - We support cusyomers through our business partnership. For the example “CIMB Bank, Thailand” provide concessional loans with repayments from energy cost saving